Vedení účetnictví

Účetní a daňové služby
poskytuji jak fyzickým,
tak i právnickým osobám.

Mzdová evidence

Pracovní smlouvy, dohody, odměny
jednatele, výpočty mezd, přehledy,
přihlášky, odhlášky, vyúčtování daní.

Ostatní

Zastupování před úřady,
zastupování klientů, komunikace,
aktualizace informací.

Služby

Nabízím Vám své služby v následujících oblastech

 • daňová evidence (jednoduché účetnictví)
 • účetnictví (podvojné účetnictví)
 • personální a mzdová agenda
 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z příjmů fyzických osob, dopočet daní dle zdanitelných příjmů od zaměstnavatelů
 • daň z přidané hodnoty
 • daň z nemovitostí
 • silniční daň
 • další účetní a administrativní služby
 • zastupování na úřadech (finanční úřady, OSSZ, zdravotní pojišťovny)
 • výkazy pro finanční úřady, OSSZ, zdravotní pojišťovny

Vedení účetnictví, daňové evidence

 • kontrola věcné správnosti dokladů a stanovení předkontace
 • zápis do deníku
 • evidence DPH, majetku, pohledávek a závazků
 • kniha přijatých a vydaných faktur
 • měsíční přehledy (rozvaha a výsledovka)
 • roční závěrka včetně zpracování daňových přiznání a příloh
 • zpracování statistických výkazů
 • přehledy pro zdravotní pojišťovny
 • přehledy pro správu sociálního zabezpečení

Zpracování mezd

Zajišťuji pracovní smlouvy v souladu se zákonem, ať už se jedná o pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce a následný výpočet mzdy. Zároveň Vám připravím veškeré náležitosti týkající se odměňování dle obchodního zákoníku, jako je odměna jednatele, či odměny členů statutárních orgánů.

 • Osobní listy, Mzdové listy, Evidenční listy důchodového pojištění, Potvrzení o zaměstnání
 • Přehledy pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • Přihlášky a odhlášky zaměstnance, přihlášky malé organizace
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a vyúčtování  srážkové daně

Zastupování před úřady

V případě kontrol zastupuji své klienty na základě plné moci. Komunikuji se správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančními úřady, úřady práce a dalšími institucemi. Neustále aktualizuji informace o stavu zákonů týkajících se zpracování mezd a mzdové agendy. Jsem tedy připravena postarat se i o Vaše mzdy.